• fi
  • gb
Oulujärvileader.fi | Yritystuet


Yritystuet

Yritystukea voi hakea sekä aloittava että jo toimiva yritys. Tuettavan yritystoiminnan on annettava pääasiallinen toimeentulo ainakin yhdelle henkilölle.

Investointituki

Investointitukea voi hakea

    - uusien koneiden, laitteiden ja muun käyttöomaisuuden hankintaan
    - rakennusten hankintaan, remontoimiseen tai rakentamiseen
    - aineettomiin investointeihin (esimerkiksi ohjelmistot, patentit ja valmistusoikeudet)

Tuki on 35 % hyväksyttävistä kustannuksista. Tuen määrä vähintään 2 000 euroa. Investoinneilla on oltava olennainen merkitys yrityksen perustamiselle, kasvulle tai kehittymiselle.

Ennen mittavan investoinnin toteuttamista voi hakea tukea sen taloudellisten, toiminnallisten tai teknisten edellytysten selvittämiseen. Selvitys voi kohdistua esimerkiksi siihen, onko järkevämpää hankkia yrityksen toimitilat rakentamalla uusi rakennus vai remontoida olemassa olevaa tai onko kannattavampaa tehdä koneinvestointi vai käyttää alihankkijaa. Voidaan myös selvittää esimerkiksi sitä, onko tarkoituksenmukaista hankkia osa koneista tai laitteista käytettyinä. Toteutettavuusselvityksen teettämiseen voi saada tukea 50 % (maataloustuotteiden ensiasteen jalostusyritykset 40 %), minimituki on 1 500 euroa.

Perustamistuki

Perustamistuki on tarkoitettu ensisijaisesti uusille, aloittaville yrityksille. Toimiville yrityksille perustamistuki on mahdollinen, jos kyseessä on uuden liiketoiminnan perustaminen eli esimerkiksi oleellinen laajentuminen uusille markkinoille tai uudelle toimialalle.

Perustamistukea voi hakea yritystoiminnan käynnistämisvaiheessa tarpeellisiin toimenpiteisiin, muun muassa asiantuntija- ja neuvontapalvelujen tai konsultoinnin hankkimiseen. Asiantuntija-avun käyttökohteita voivat olla esimerkiksi

    - liiketoimintavalmennus
    - tuotekehitys
    - markkinointisuunnittelu
    - laatujärjestelmän laatiminen

Tuen määrä on vähintään 5 000 ja enintään 35 000 euroa.

Yritykset voivat hakea myös ”kokeilurahaa” toimintaedellytystensä vahvistamiseen, esimerkiksi uusien tuotteiden, palvelujen ja toimintamallien markkinalähtöiseen suunnitteluun, testaukseen ja kehittämiseen. Tuen määrä on vähintään 2 000 ja enintään 10 000 euroa.

 

JaaJaa Facebookissa

AJANKOHTAISTA:


Leader -rahaa yrityksille
Katso esite ja video!

Kymppitonnin kokeilut
Lue lisää

Pienet ympäristörakennelmat -teemahanke
Rahoitusta yhdistyksille pieniin ympäristörakennelmiin

Kipinäraha yrityksille
Lue lisää

Kainuun ja Koillismaan Kalaleader
Lue lisää...

>> kaikki ajankohtaiset