• fi
  • gb
Oulujärvileader.fi | Hanketuet

Hanketuet

Tuen määrä on vähintään 5 000 euroa ja korkeintaan 180 000 euroa.

Yritysryhmän kehittämistuki

3 – 10 yrityksen ryhmä voi saada tukea yhteiseen kehittämiseen. Hankkeen hakijaksi ja hallinnoijaksi tarvitaan ryhmän ulkopuolinen kehittämisorganisaatio. Yhteinen kehittäminen voi olla esimerkiksi kouluttautumista, tuotannollisen yhteistyön luomista tai matkailumarkkinointitoimenpiteitä. Yhteisten toimenpiteitten lisäksi hankkeessa voi olla myös yrityskohtaisia toimia.

Tuen määrä on 75 % hyväksyttävistä kustannuksista.

Yhteistyöhanke

Yhteistyöhankkeessa kehitetään jonkin toimialan yritysten verkostoitumista. Mukaan tarvitaan eri osapuolia: yritysten lisäksi kehittämisorganisaatioita, tutkimuslaitoksia tai oppilaitoksia. Yhteistyön on oltava aitoa ja toimintasuunnitelmaan perustuvaa. Hanke voi sisältää esimerkiksi uusien menetelmien tai tekniikoiden pilotointia, ympäristön tilaa parantavia toimia tai hyvinvointi- ja terveyspalveluiden kehittämistä.

Tuen määrä on hankkeen sisällöstä riippuen 60 / 80 / 100 %.

Kehittämishankkeet

Yleishyödyllinen investointi

    - rakentaminen ja remontointi, tuen määrä 60 %
    - kalusto- yms. hankinnat, tuen määrä 75 %

Tiedonvälitys- ja koulutushankkeet, tuen määrä 90 – 100 %

Muut kehittämishankkeet pääsääntöisesti korkeintaan 90 %

    - esimerkiksi kylien ja elinkeinojen kehittäminen, kulttuuriin ja vapaa-aikaan liittyvä kehittäminen

 

 
JaaJaa Facebookissa

AJANKOHTAISTA:


Leader -rahaa yrityksille
Katso esite ja video!

Kymppitonnin kokeilut
Lue lisää

Pienet ympäristörakennelmat -teemahanke
Rahoitusta yhdistyksille pieniin ympäristörakennelmiin

Kipinäraha yrityksille
Lue lisää

Kainuun ja Koillismaan Kalaleader
Lue lisää...

>> kaikki ajankohtaiset