Hankkeet

Oulujärvileader.fi | WND Solutions Oy

Sisällönhallintajärjestelmä ja mediasoitin infonäytöille

Kajaanilaiselle WND Solutions Oy:lle myönnetty perustamistuki kohdistuu uuden liikeidean kehittämiseen. Kokeilurahaa käytetään tuotekehitykseen. Hankkeen tuloksena arvioidaan syntyvän uusi työpaikka.

Toteuttaja: WND Solutions Oy

Toteutusaika:

2017Hanketyyppi: Yrityksen perustamistuki

Turvallisuus ja perehdytysjärjestelmä

WND Solutions Oy Kajaanista kehittää uutta liikeideaa perustamistuella. Hankkeen tuloksena arvioidaan syntyvän uusi työpaikka.

Toteuttaja: WND Solutions Oy

Toteutusaika: 2017

Hanketyyppi: Yrityksen perustamistuki

JaaJaa Facebookissa