Hankkeet

Oulujärvileader.fi | Paljakka Oil & Service Oy

Polttoaineenjakelu ja huoltolapalvelua Paljakan matkailukeskukseen

Paljakka Oil & Service on aloittava puolankalainen yritys. Yritys saa tukea polttoaineenjakeluaseman perustamiseen Paljakan matkailukeskukseen. Lisäksi aloitetaan huoltopalvelutoiminta. Tuen avulla luodaan alueelle uusi palvelu matkailijoiden ja paikallisten käyttöön sekä mahdollistetaan uuden yrityksen ja yhden uuden työpaikan syntyminen.

Toteuttaja: Paljakka Oil & Service Oy

Toteutusaika: 1.10.2020 mennessä

Hanketyyppi: Yrityksen investointituki

JaaJaa Facebookissa