Hankkeet

Oulujärvileader.fi | Kajaanin melontakeskus

Kajaanin melontakeskus

Kajaanin kaupunki toteuttaa yhteistyössä Oulujärven Melojat ry:n ja Kajaanin Latu ry:n kanssa näiden aloitteesta Kajaanin melontakeskus -hankekokonaisuuden. Investointihankkeessa rakennetaan melontatukikohtia ja rantautumispaikkoja: Paltaniemen venesataman yhteyteen tulee rantautumisluiska ja varasto ja kuuteen paikkaan toteutetaan kajakkilaituri. Laiturit sijoittuvat Rehjansaareen, Kesäniemeen, Tehtaanrantaan, Lukkarinnurmeen, Hevossaareen ja Pöyhölänniemeen. Lisäksi hankitaan erityyppisiä kajakkeja kokeilukäyttöön. Kehittämishankkeessa tuotetaan melontareiteistä kartta- ja opastusmateriaalia, järjestetään melonnan peruskursseja ja ohjaaja- ja turvallisuuskoulutusta sekä melontatapahtumia.  Hankekokonaisuus on jatkoa Vaalassa toteutetulle Oulujärven melontakeskushankkeelle. Melontaolosuhteita parantamalla lisätään Oulujärven matkailu- ja virkistyskäyttöä.


Toteuttaja: Kajaanin kaupunki
Kotisivu: www.kajaani.fi
Toteutusaika: 2016 - 2017
Kustannukset: Kehittäminen 18 548 €, investoitni 47 500 €
Tuki: 80 %
Hanketyyppi: Yleishyödyllinen kehittämishanke ja investointi

JaaJaa Facebookissa