• fi
  • gb
Oulujärvileader.fi | Oulujärvi LEADER ry


Kesälomat

Päivi 18.6. - 29.7.
Pirjo 16.7. - 20.8.
Tero 23.7. - 27.7.


Hallituksen kokoukset syksyllä 2018

Hakemusten jättöaika Hallituksen kokous
31.8. 11.9.
28.9. 16.10.
9.11. 22.11.

Huomio! Kehittämishankkeita käsitellään vain lokakuun kokouksessa. 
Yritystukihakemuksia, ns. kymppitonnin kokeiluja ja yritysryhmähankkeita jokaisessa kokouksessa.


Kuusi uutta puoltopäätöstä - uusia palveluja syntymässä

Oulujärvi Leaderin hallitus puolsi kokouksessaan 12.6. kuutta uutta hakemusta rahoitettaviksi. Hakemusten yhteenlasketut kustannukset ovat yhteensä 231 160 euroa, josta julkisen tuen osuus on 37 %. Virallisen rahoituspäätöksen tekee Kainuun ELY-keskus laillisuustarkistuksen jälkeen.

Paljakka Oil & Service on aloittava puolankalainen yritys. Yritykselle puollettiin tukea polttoaineenjakeluaseman perustamiseen Paljakan matkailukeskukseen. Lisäksi aloitetaan huoltopalvelutoiminta. Tuen avulla luodaan alueelle uusi palvelu matkailijoiden ja paikallisten käyttöön sekä mahdollistetaan uuden yrityksen ja yhden uuden työpaikan syntyminen.

Paltamolainen Laukkanen Yhtiöt tarjoaa autokorjaamopalveluita. Yritykselle puollettiin tukea nelipyöräsuuntauslaitteiden ja nelipilarinostimen hankintaan. Investoinnit mahdollistavat kokonaan uusien palveluiden tarjoamisen paikkakunnalla, uusien asiakasryhmien tavoittamisen ja liikevaihdon kasvun.

Nature Point Paljakka on Puolangalla toimiva luontomatkailuyritys, jonka asiakaskunta tulee ulkomailta. Puolletut investoinnit koostuvat uudesta hirsisaunarakennuksesta, jolla parannetaan asiakkaiden viihtyvyyttä sekä lämmityskuluja alentavasta maalämpöjärjestelmästä. Hankkeella kasvatetaan yrityksen liikevaihtoa ja parannetaan sen kannattavuutta.

Peltityö Jouni Koljonen Vaalasta tarjoaa rakennuspeltisepän palveluita Vaalassa ja lähialueilla. Investointituki kohdistuu vesikourukoneeseen ja kaarisaksiin. Omien tuotantovälineiden hankinta parantaa yrityksen kannattavuutta laitteen vuokraamiseen liittyvien kulujen poistuessa. Lisäksi yrityksen toimitusvarmuus kasvaa ja parantaa siten palvelun saatavuutta alueella.

Kajaanilaiselle perustettavalle yritykselle puollettiin tukea alueelle uudenlaisen matkailumajoituskonseptin kokeilemiseen.

Oulun yliopiston hakemassa Mikroyritysten sähköisen markkinoinnin kehittäminen -yritysryhmähankkeessa on mukana yhteensä kuusi yritystä Oulun seudun Leaderin ja Oulujärvi Leaderin alueilta. Hankkeessa lisätään sekä yritysten välistä yhteistyötä että sähköisen markkinoinnin osaamista, joka erityisesti harvaanasutuilla alueilla on tärkeää laajemman asiakaskunnan saavuttamiseksi.

 

 


Neljä uutta hankepuoltoa ja Mallia muualta!-matkoja

Oulujärvi Leaderin hallitus on puoltanut neljä uutta hankehakemusta rahoitettavaksi. Lopullisen päätöksen tekee Kainuun ELY-keskus laillisuustarkistuksen jälkeen.

Maaseudun Sivistysliiton OFF-GRID DIY: Renewable Energy for rural development -hanke laajentaa hyvin toimineen 5E-kylät -hankkeen toimintaa kansainväliseksi yhteistyöksi. Kumppanien kanssa tehdään yhteistyötä itsetehtyjen verkon ulkopuolisten energiaratkaisujen parissa. Yhteistyökumppaneina on kaksi suomalaista, yksi ruotsalainen, kolme latvialaista, yksi liettualainen ja yksi virolainen Leader -ryhmä. Paikallisena toteutusalueena on koko Oulujärvi Leaderin alue.

Paltaniemen kyläyhdistys Kajaanista uusii kylätalon varaston katon ja parantaa rakennuksen sadevesien hallintaa. Tila on muunneltavissa varastokäytön lisäksi kesäjuhlien ja -tilaisuuksien pitopaikaksi. Hanke kohentaa kylätalon valtakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä.

Mallia muualta! -teemahanke on Oulujärvi Leaderin oma hanke, jolla halutaan lisätä alueen toimijoiden osaamista, yhteistyötä ja innovatiivisuutta opintomatkojen avulla. Tuloksena odotetaan syntyvän muun muassa uusia toimintamuotoja, palveluja ja tapahtumia. Teemahankkeeseen tuli 17 hakemusta, jotka kaikki valittiin rahoitettaviksi. 17 hakijataholla on yhteensä 24 yhteistyökumppania toimenpiteiden toteutuksessa. Alla on lueteltu opintomatkan hakijat, matkan aihe ja kohde.

Kajaanin Kehitysvammaisten Tuki ry: Kehitysvammaisten asumis-, koulutus- ja työyhteisötoiminta Torres Vedrasissa Portugalissa.

MTK-Kajaani ry: Kotieläintuotannon uusi tekniikka EuroTier -messuilla Hannoverissa ja tuottajajärjestötoiminta Berliinissä Saksassa.

Kainuun Liikunta ry: SwinRun Urban Challenge -tapahtuma Berliinissä Saksassa.

Kajaanin Ammattikorkeakoulu: Slush -kasvutapahtuma yhdessä yrittäjien kanssa Helsingissä.

Vuolijoen Urheiluampujat ry: Ampumaratatoiminta Italiassa tai Ranskassa.

Kajak Games osk: Pelialan tapahtuma Montreal International Game Summit Kanadassa.

Kainuun Eino Leino -seura ry: Tuusulan rantatien kulttuurikohteiden hyödyntämistavat.

Kainuun Nuotta ry: Nopeiden valokuituverkkojen hyödyntäminen Keski- ja Pohjois-Ruotsissa.

Vaalan Yrittäjät ry: Maatilamatkailu ja muu pienyritystoiminta Suomessa ja Virossa.

Kajaanin Ratsastusseura ry: Hevosalan kilpailutoiminta ja maastoesteiden rakentaminen Ypäjän hevostalousopistolla.

Kajaanin Seudun Invalidit ry: Hossan kansallispuiston esteettömyysratkaisujen soveltaminen mm. yhdistyksen omassa ja muissa kohteissa.

Kainuun Museo- ja kotiseutuyhdistys ry: Kotiseututyötoiminta Pohjanmaalla.

XXX-Fishing Club Paltamo ry: Efttex Amsterdam -kalastustapahtuma Hollannissa.

Kajaanin Latu ry: Vesillä liikkumisen turvallisuus (esim. melonta) ja sen opetuskäytännöt Merenkulun Turvallisuuskoulutuskeskuksessa. 

Puolangan Eläkeläiset ry: Eläkeläisten päiväkeskustoiminta Viron Vörussa.

Oulujärven Jättiläiset ry: Elämyksellinen järvimatkailu Saimaan alueella.

Spartak Kajaani ry: matalan kynnyksen kohtaamispaikkatoiminta Berliinissä Saksassa.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Kolme uutta yritystukipuoltoa ja Kipinöitä 

Oulujärvi Leaderin hallituksen kokous pidettiin 20.3. Vaalassa. Hallitus puolsi kolmen yrityksen rahoitushakemusta. Niihin sidottiin yhteensä noin 117 000 euroa Leader -rahaa. Lopullisen rahoituspäätöksen tekee Kainuun ELY-keskus laillisuustarkistuksen jälkeen.

Kultahiekat Oy Manamansalosta Vaalasta laajentaa toimintaansa ympärivuotiseksi rakentamalla uuden majoitusrakennuksen. Lisäksi hankkeessa muutetaan osa vaunupaikoista nykyisin yleistyneille suurille matkailuvaunuille sopiviksi ja parannetaan vaunualueen varustelua uudella wc-rakennuksella.

Kipinä -raha on Oulujärvi Leaderin oma minituki yritysten pienille investoinneille ja kehittämistoimille. Viimeisimmät Kipinä -rahapäätökset:

Motorec Paltamosta uudistaa myymäläänsä hankkimalla hyllyjärjestelmän sekä myynti- ja varastoseurantaa helpottavan kassajärjestelmän. Hankkeen myötä tuotteiden näkyvyys asiakkaille paranee ja hinnoittelu, seuranta ja maksutapahtumat sujuvat nopeammin ja helpommin. Työtehtävien yksinkertaistuminen mahdollistaa määräaikaisen työntekijän palkkaamisen kesäajaksi.

Lanka Events on aloittava puolankalainen yritys, joka tarjoaa ohjelmatoimistopalveluja, tapahtumajärjestelyä ja ohjelmapalveluja. Kipinä -rahalla tehdään yrityksen aloitusinvestoinnit.

Konetyöt Mikko Lötjönen Puolangalta saa Kipinä-rahaa uuden työtä helpottavan ja työn laatua parantavan laitteen rakentamiseen sekä tietoteknisiin hankintoihin.

Tmi Terapia Pre Rehab käyttää Kipinä -rahaa lisäkoulutuksen hankkimiseen ja kajaanilainen Hieronta ja hyvinvointi Virva Tuulia investointiin, jonka avulla aloitetaan uusi palvelu.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Yritystoimintaa, kulttuuritapahtumia ja vesistöjen hoitoa - 15 uutta hankepuoltoa

Oulujärvi Leaderin hallitus on tehnyt 13.2. uusia hankepuoltopäätöksiä yhteensä noin 500 000 euron edestä. Lopullisen rahoituspäätöksen tekee Kainuun ELY-keskus laillisuustarkistuksen jälkeen.

Mustarinda -seura toteuttaa kesällä 2018 Puuooppera -tapahtuman yhdessä latvialaisten yhteistyökumppaneiden kanssa Pirunkirkon luontokohteessa Paljakassa. Leader -hankkeessa investoidaan katsomo, lavasteita ja metsäsoittimia, jotka palvelevat esityksiä ja tapahtumia myös jatkossa. Lisäksi järjestetään metsäseminaari Paljakkatalolla ja tehdään videodokumentointia pysyvään käyttöön. Tavoitteena on luoda metsäviikonlopusta pysyvä tapahtuma Paljakan alueelle.


Hanketoimijan käsikirja

Käsikirja auttaa hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa. Tarkempaa tietoa saat Oulujärvi Leaderin toimistosta.

Oppaan löydät täältä Hanketoimijan käsikirja


JaaJaa Facebookissa