• fi
  • gb
Oulujärvileader.fi | Oulujärvi LEADER ry


Uusi Vekkari ilmestynyt

Vekkari on Kainuun ELY-keskuksen ja Leader-ryhminen tiedotuslehti, joka sisältää käytännön esimerkkejä rahoitetuista hankkeista. Vekkari on jaettu lokakuussa jokaiseen talouteen Kainuussa. Lehti on luettavissa myös sähköisesti oheisen linkin kautta  http://www.doria.fi/handle/10024/90522

Tiedostoon pääsyä rajoitettu


Uusia yritystukipuoltoja - uusia palveluja syntymässä

Oulujärvi Leaderin hallitus on kokouksessaan 13.9. puoltanut kolmea uutta yritystukihakemusta rahoitettavaksi. Hakemusten yhteenlasketut kustannukset ovat 51 988 euroa ja Leader -tuen osuus 35 %. Lopullisen rahoituspäätöksen tekee Kainuun ELY-keskus laillisuustarkistuksen jälkeen. Lisäksi myönnettiin Oulujärvi Leaderin omaa yritysten Kipinä-rahoitusta kahdelle hakijalle.

Kajaaniin perustettu Hormile Oy tarjoaa nuohous- ja ilmastoinnin puhdistuspalveluja piirinuohousjärjestelmän vapautumisen jälkeen. Tuen avulla yritys hankkii työssä tarvittavat laitteet ja välineet. Yrittäjän lisäksi yritys työllistää yhden ulkopuolisen työntekijän.

Kentso Oy hankkii Kipinä-rahan avulla sähköfatbike -pyöriä Paljakan matkailukeskukseen. Sähköfatbike -pyörien vuokraus ja -safarit ovat uusia palveluja alueella.

 


Pienet ympäristörakennelmat -teemahanke

Rahoitusta yhdistyksille pieniin ympäristörakennelmiin. Lisätietoja ja hakulomakkeet Ajankohtaista oikealla sivupalkissa.


Hallituksen kokoukset syksyllä 2018

Hakemusten jättöaika Hallituksen kokous
31.8.

13.9.

28.9. 16.10.
9.11. 21.11.

Huomio! Kehittämishankkeita käsitellään vain lokakuun kokouksessa. 
Yritystukihakemuksia, ns. kymppitonnin kokeiluja ja yritysryhmähankkeita jokaisessa kokouksessa.


Kuusi uutta puoltopäätöstä - uusia palveluja syntymässä

Oulujärvi Leaderin hallitus puolsi kokouksessaan 12.6. kuutta uutta hakemusta rahoitettaviksi. Hakemusten yhteenlasketut kustannukset ovat yhteensä 231 160 euroa, josta julkisen tuen osuus on 37 %. Virallisen rahoituspäätöksen tekee Kainuun ELY-keskus laillisuustarkistuksen jälkeen.

Oulun yliopiston hakemassa Mikroyritysten sähköisen markkinoinnin kehittäminen -yritysryhmähankkeessa on mukana yhteensä kuusi yritystä Oulun seudun Leaderin ja Oulujärvi Leaderin alueilta. Hankkeessa lisätään sekä yritysten välistä yhteistyötä että sähköisen markkinoinnin osaamista, joka erityisesti harvaanasutuilla alueilla on tärkeää laajemman asiakaskunnan saavuttamiseksi.

  


Hanketoimijan käsikirja

Käsikirja auttaa hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa. Tarkempaa tietoa saat Oulujärvi Leaderin toimistosta.

Oppaan löydät täältä Hanketoimijan käsikirja


JaaJaa Facebookissa

AJANKOHTAISTA:


Leader -rahaa yrityksille
Katso esite ja video!

Kymppitonnin kokeilut
Lue lisää

Pienet ympäristörakennelmat -teemahanke
Rahoitusta yhdistyksille pieniin ympäristörakennelmiin

Kipinäraha yrityksille
Lue lisää

Kainuun ja Koillismaan Kalaleader
Lue lisää...

>> kaikki ajankohtaiset