• fi
  • gb
Oulujärvileader.fi | Oulujärvi LEADER ry

Uusia yritystukipuoltoja - uusia palveluja syntymässä

Oulujärvi Leaderin hallitus on kokouksessaan 13.9. puoltanut kolmea uutta yritystukihakemusta rahoitettavaksi. Hakemusten yhteenlasketut kustannukset ovat 51 988 euroa ja Leader -tuen osuus 35 %. Lopullisen rahoituspäätöksen tekee Kainuun ELY-keskus laillisuustarkistuksen jälkeen. Lisäksi myönnettiin Oulujärvi Leaderin omaa yritysten Kipinä-rahoitusta kahdelle hakijalle.

PaltamoPandion on ympäristökonsultointia ja matkailun ohjelmapalveluja tarjoava paltamolainen yritys. Yritys hankkii investointituen avulla kalustoa ja laitteita, joilla monipuolistetaan yrityksen palveluita ja kasvatetaan sen liikevaihtoa. PaltamoPandion sai myös Kipinä -rahaa, jolla tuotetaan yritykselle kokonaan uudet nettisivut kieliversioineen. Tavoitteena on tuoda yrityksen erityisosaaminen aiempaa paremmin esille ja saavuttaa uusia asiakasryhmiä.

Kajaaniin perustettu Hormile Oy tarjoaa nuohous- ja ilmastoinnin puhdistuspalveluja piirinuohousjärjestelmän vapautumisen jälkeen. Tuen avulla yritys hankkii työssä tarvittavat laitteet ja välineet. Yrittäjän lisäksi yritys työllistää yhden ulkopuolisen työntekijän.

Kajaanilainen Afence Oy tekee tietoliikenneverkkojen suunnittelua sekä vinyyliaitojen maahantuontia, jälleenmyyntiä ja asennusta. Tuen avulla tehdään kone- ja laitehankintoja molempiin liiketoiminta-alueisiin. Yritystoiminnan laajentaminen ja toimintatavan muuttaminen aitaliiketoiminnan osalta mahdollistavat uuden työpaikan syntymisen.

Kentso Oy hankkii Kipinä-rahan avulla sähköfatbike -pyöriä Paljakan matkailukeskukseen. Sähköfatbike -pyörien vuokraus ja -safarit ovat uusia palveluja alueella.

 


Tervan tien syttöpäivä – Lisää sisältöä Tervan tielle 4.10.2018

Elävä Kainuu Leader, Oulujärvi Leader ja Oulun Seutu Leader järjestävät yhdessä Tervan tien -tapahtuman Kainuun Opistolla, Mieslahdessa torstaina 4.10.2018 kello 10:00 – 15:00.

Ilmoittaudu 28.9.2018 mennessä sähköpostilla pirjo.moilanen@oulujarvileader.fi tai puh. 050 468 8850. Kerro samalla, jos tarvitset laktoosittoman tai gluteenittoman ruokavalion. Ilmoita myös, jos osallistut yritysryhmäpajaan.

Tilaisuuden tarkempi ohjelma löytyy tästä (pdf).


Lisäeuroja yritysryhmällä

Yrittäjä! Oletko suunnitellut kehittämistä? Voisit tehdä sen yritysryhmässä, jolloin vältyt hankebyrokratialta ja saat korkean tuen.

Tule kuulemaan lisää: torstaina 8.11.2018 klo 16.30–20.00, Haapala BnB Oy, Haapalantie 3, Sotkamo

Ilmoittaudu 29.10.2018 mennessä osoitteessa https://www.lyyti.in/info_yrittajat     
 Täytäthän lomakkeen myös siinä tapauksessa, mikäli et pääse tilaisuuteen, mutta haluaisit osallistua yritysryhmähankkeeseen.

Lue lisää Tilaisuuden ohjelma


Pienet ympäristörakennelmat -teemahanke

Rahoitusta yhdistyksille pieniin ympäristörakennelmiin. Lisätietoja ja hakulomakkeet Ajankohtaista alla oikealla sivupalkissa.


Hallituksen kokoukset syksyllä 2018

Hakemusten jättöaika Hallituksen kokous
31.8.

13.9.

28.9. 16.10.
9.11. 21.11.

Huomio! Kehittämishankkeita käsitellään vain lokakuun kokouksessa. 
Yritystukihakemuksia, ns. kymppitonnin kokeiluja ja yritysryhmähankkeita jokaisessa kokouksessa.


Kuusi uutta puoltopäätöstä - uusia palveluja syntymässä

Oulujärvi Leaderin hallitus puolsi kokouksessaan 12.6. kuutta uutta hakemusta rahoitettaviksi. Hakemusten yhteenlasketut kustannukset ovat yhteensä 231 160 euroa, josta julkisen tuen osuus on 37 %. Virallisen rahoituspäätöksen tekee Kainuun ELY-keskus laillisuustarkistuksen jälkeen.

Paljakka Oil & Service on aloittava puolankalainen yritys. Yritykselle puollettiin tukea polttoaineenjakeluaseman perustamiseen Paljakan matkailukeskukseen. Lisäksi aloitetaan huoltopalvelutoiminta. Tuen avulla luodaan alueelle uusi palvelu matkailijoiden ja paikallisten käyttöön sekä mahdollistetaan uuden yrityksen ja yhden uuden työpaikan syntyminen.

Oulun yliopiston hakemassa Mikroyritysten sähköisen markkinoinnin kehittäminen -yritysryhmähankkeessa on mukana yhteensä kuusi yritystä Oulun seudun Leaderin ja Oulujärvi Leaderin alueilta. Hankkeessa lisätään sekä yritysten välistä yhteistyötä että sähköisen markkinoinnin osaamista, joka erityisesti harvaanasutuilla alueilla on tärkeää laajemman asiakaskunnan saavuttamiseksi.

  


 

Kolme uutta yritystukipuoltoa ja Kipinöitä 

Oulujärvi Leaderin hallituksen kokous pidettiin 20.3. Vaalassa. Hallitus puolsi kolmen yrityksen rahoitushakemusta. Niihin sidottiin yhteensä noin 117 000 euroa Leader -rahaa. Lopullisen rahoituspäätöksen tekee Kainuun ELY-keskus laillisuustarkistuksen jälkeen.

Kultahiekat Oy Manamansalosta Vaalasta laajentaa toimintaansa ympärivuotiseksi rakentamalla uuden majoitusrakennuksen. Lisäksi hankkeessa muutetaan osa vaunupaikoista nykyisin yleistyneille suurille matkailuvaunuille sopiviksi ja parannetaan vaunualueen varustelua uudella wc-rakennuksella.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hanketoimijan käsikirja

Käsikirja auttaa hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa. Tarkempaa tietoa saat Oulujärvi Leaderin toimistosta.

Oppaan löydät täältä Hanketoimijan käsikirja


JaaJaa Facebookissa

AJANKOHTAISTA:


Leader -rahaa yrityksille
Katso esite ja video!

Kymppitonnin kokeilut
Lue lisää

Pienet ympäristörakennelmat -teemahanke
Rahoitusta yhdistyksille pieniin ympäristörakennelmiin

Kipinäraha yrityksille
Lue lisää

Kainuun ja Koillismaan Kalaleader
Lue lisää...

>> kaikki ajankohtaiset