• fi
  • gb
Oulujärvileader.fi | Oulujärvi LEADER ryHallituksen kokoukset alkuvuonna 2018

Hakemusten jättöaika Hallituksen kokous
26.1.2018 13.2.2018
9.3.2018 20.3.2018
13.4.2018 8.5.2018
1.6.2018 12.6.2018


Lisää rahaa yritysten ja yhteisöjen hyödynnettäväksi

Maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt Oulujärvi Leaderille 200 000 euron lisärahoituksen. Lisärahan ansiosta ensi vuonna tulee olemaan jaossa yli miljoona euroa. Loistava mahdollisuus alueemme yrityksille ja yhteisöille toiminnan kehittämiseen ja investointien toteuttamiseen!

Lisärahoitusta haki 46 Leader -ryhmää ja sitä myönnettiin 24 ryhmälle yhteensä 7,38 miljoonaa euroa. Kehystarkistus tehtiin ryhmien toiminnan edistymisen, laadun ja vaikuttavuuden perusteella.

Yritysten kansainvälistymistä ja yhteistyötä, yhdistysinvestointeja ja kaksi Kipinää 

Oulujärvi Leaderin hallitus teki kokouksessaan 18.10. yhdeksän uutta rahoituspuoltopäätöstä.

Kainuun Sienijaloste SIENESTÄ Oy Paltamosta lisää kuivauskapasiteettiaan. Investointi mahdollistaa kansainväliseen kysyntään vastaamisen.

Meoline Oy Kajaanista toteuttaa perustamistuen avulla markkinoinnin tukitoimenpiteitä, jotka edesauttavat yrityksen pääsyä kansainvälisille markkinoille.

Paltamolainen Jättiläisenmaa Oy käyttää perustamistukea liiketoiminnan uudistamiseen ja toimenpiteisiin, joiden tarkoituksena on kansainvälisten asiakkaiden määrän lisääminen.

Paltamon kunta hallinnoi yritysryhmähanketta, jossa on mukana kuusi yritystä. Hankkeen tavoitteena on mukana olevien yritysten palvelumuotoilu ja sähköisten työkalujen käytön monipuolistaminen.

Paljakka-taloon hankitaan metsästyssimulaattori. Hankkeen toteuttaa Matkailuyhdistys Puolanka – Paljakka ry ja tavoitteena on tuoda alueelle uutta tekemistä niin matkailijoille kuin paikallisille asukkaille.

Kajaanilaisen Itärannan metsästysseuran hankkeessa remontoidaan metsästysmaja ja rakennetaan sen pihapiiriin kota. Tavoitteena on liittää metsästysmaja osaksi kylän palveluita yhteistyössä kyläyhdistyksen kanssa. Metsästysmaja, sauna ja kota täydentävät läheisen kylätalon tarjontaa mm. erilaisten tapahtumien ja leirien yhteydessä.

Kajaanin Moottorikelkkayhdistys uusii omistamansa latukoneen telat ja vetopyörät. Investoinnin avulla turvataan Kajaanin moottorikelkkaurien hoito tulevina vuosina. Hoidettavia uria on noin 200 kilometriä ja niitä käyttävät paikallisten lisäksi ympäristökuntien kelkkailijat sekä matkailijat.

Oulujärvi Leaderin omaa miniyritystukea Kipinärahaa myönnettiin kahdelle yritykselle, molemmat Puolangalta. Juhan safari ja lomamatkat hankkii matkailun ohjelmapalveluvälineitä ja Rakennuspalvelu Heikki Väisäsen investoinnilla mahdollistetaan yritykselle uudenlaisten työkohteiden vastaanottaminen.


Uusimmat hallituspäätökset: yritysten investointeja ja uutta liiketoimintaa, kehittämishankkeita ja neljä kipinähakemusta!

Oulujärvi Leaderin hallitus on kokouksessaan 14.6. puoltanut rahoitettavaksi uusia yritys- ja hanketukihakemuksia.

Puolangalla toimiva Vaarojen Rakentajat Oy laajentaa investointituen avulla toimintaansa erämatkailuun. Tuki kohdistuu matkailutoiminnassa tarvittavien tilojen rakentamiseen ja kaluston hankkimiseen.

Kajaanissa aloittava puualan yritys JPH-Määttä sai investointitukea tuotannossa tarvittavien koneiden ja laitteiden hankkimiseen. Perustamistukea käytetään toimivien nettisivujen tekemiseen ja tuotteiden kehittämiseen.

Vuolijoen Maaseutuyhdistys ry kokeilee ns. kymppitonnin kokeiluhankkeessa järjestäytyneen vapaaehtoistoiminnan aloittamista Vuolijoella.   

Kokouksessa hyväksyttiin myös neljä yrityksen Kipinäraha -hakemusta. Paltamossa toimiva Autopaja Laukkanen hankkii toimitiloihinsa lukitus- ja valvontajärjestelmän. Kajaanilainen Karu puutyö sai tukea uuden verstaan valaistuksen rakentamiseen ja kuljettajan ammattipätevyyden hankkimiseen.  HeikkisJussi LVI Vaalasta laajentaa toimintaansa kiinteistöhuoltoon hankkimalla ruohonleikkurin. Osuuskunta Tervakanava (Kätevä Koivu NY) Kajaanista ostaa myynti- ja markkinointisuunnittelua, tekee tuotekehitystä ja toteuttaa verkkokaupan.  

Hallitus jää kesätauolle ja käsittelee hakemuksia seuraavan kerran lokakuussa.


Hanketoimijan käsikirja

Käsikirja auttaa hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa. Tarkempaa tietoa saat Oulujärvi Leaderin toimistosta.

Oppaan löydät täältä Hanketoimijan käsikirja


JaaJaa Facebookissa