• fi
  • gb
Oulujärvileader.fi | Oulujärvi LEADER ry

Hallituksen kokoukset alkuvuonna 2018

Hakemusten jättöaika Hallituksen kokous
26.1.2018 13.2.2018
9.3.2018 20.3.2018
13.4.2018 8.5.2018
1.6.2018 12.6.2018

Kolme uutta yritystukipuoltoa ja Kipinöitä 

Oulujärvi Leaderin hallituksen kokous pidettiin 20.3. Vaalassa. Hallitus puolsi kolmen yrityksen rahoitushakemusta. Niihin sidottiin yhteensä noin 117 000 euroa Leader -rahaa. Lopullisen rahoituspäätöksen tekee Kainuun ELY-keskus laillisuustarkistuksen jälkeen.

Hill Steel Oy Kajaanin Otanmäestä ostaa ja remontoi uuden, aiempaa huomattavasti suuremman tuotantohallin entisen käytyä liian pieneksi. Hanke mahdollistaa yritykselle tuotannon laajentamisen ja uusien tuotteiden valmistamisen. Hankkeen vaikutuksesta syntyy arviolta neljä uutta työpaikkaa. 

Kultahiekat Oy Manamansalosta Vaalasta laajentaa toimintaansa ympärivuotiseksi rakentamalla uuden majoitusrakennuksen. Lisäksi hankkeessa muutetaan osa vaunupaikoista nykyisin yleistyneille suurille matkailuvaunuille sopiviksi ja parannetaan vaunualueen varustelua uudella wc-rakennuksella. 

Kajaanilaiselle aloittavalle liikunta-alan yritykselle puollettiin perustamistukea yrityksen tarvitseman digitaalisen materiaalin suunnittelukustannuksiin. 

Kipinä -raha on Oulujärvi Leaderin oma minituki yritysten pienille investoinneille ja kehittämistoimille. Viimeisimmät Kipinä -rahapäätökset:

Motorec Paltamosta uudistaa myymäläänsä hankkimalla hyllyjärjestelmän sekä myynti- ja varastoseurantaa helpottavan kassajärjestelmän. Hankkeen myötä tuotteiden näkyvyys asiakkaille paranee ja hinnoittelu, seuranta ja maksutapahtumat sujuvat nopeammin ja helpommin. Työtehtävien yksinkertaistuminen mahdollistaa määräaikaisen työntekijän palkkaamisen kesäajaksi.

Lanka Events on aloittava puolankalainen yritys, joka tarjoaa ohjelmatoimistopalveluja, tapahtumajärjestelyä ja ohjelmapalveluja. Kipinä -rahalla tehdään yrityksen aloitusinvestoinnit.

Konetyöt Mikko Lötjönen Puolangalta saa Kipinä-rahaa uuden työtä helpottavan ja työn laatua parantavan laitteen rakentamiseen sekä tietoteknisiin hankintoihin.

Tmi Terapia Pre Rehab käyttää Kipinä -rahaa lisäkoulutuksen hankkimiseen ja kajaanilainen Hieronta ja hyvinvointi Virva Tuulia investointiin, jonka avulla aloitetaan uusi palvelu.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Yritystoimintaa, kulttuuritapahtumia ja vesistöjen hoitoa - 15 uutta hankepuoltoa

Oulujärvi Leaderin hallitus on tehnyt 13.2. uusia hankepuoltopäätöksiä yhteensä noin 500 000 euron edestä. Lopullisen rahoituspäätöksen tekee Kainuun ELY-keskus laillisuustarkistuksen jälkeen.

Teollisuustaito Oy:lle Kajaaniin puollettiin perustamistukea uuden vesistömittaukseen liittyvän palvelukonseptin luomiseen. Hankkeen tuloksena arvioidaan syntyvän yksi uusi työpaikka.

Paltamolainen Auto & Konefix tekee investointeja, joiden avulla yritys aloittaa uuden raskaille koneille suunnatun rengaspalvelun. Palvelu lisää yrityksen työntekijämäärää yhdellä.

Hyvinvointipalvelu Poloku on uusi vaalalainen majatalo-, matkailu- ja hyvinvointipalveluja tarjoava yritys. Yritys käyttää perustamistukea asiantuntija-avun hankkimiseksi mm. visuaalisen ilmeen ja markkinoinnin suunnitteluun sekä taloushallinnon osaamisen lisäämiseen.

Puolangan kunnalle myönnettiin tukea Puokiojärven kunnostamiseen. Aloitteen kunnostamiseen on tehnyt Puokion osakaskunta, joka toimii hankkeen yhteistyökumppanina. Hankkeessa korvataan settipato pohjapadolla ja kunnostetaan laskeutusallas. Toimenpiteillä parannetaan järven ekologista tilaa ja virkistyskäyttömahdollisuuksia.

Paltaniemen – Jormuan osakaskunta hankkii niittovälineistöä vesien kunnostamiskäyttöön. Aloite välineiden hankintaan on tullut Paltaniemen kyläläisiltä, jotka ovat oma-aloitteisesti perustaneet lampien kunnostustoimikuntia. Hankittavat varusteet mahdollistavat ranta-asukkaille omaehtoisen vesistöjen hoidon.

Vuolijoen VPK hankkii kuntoiluvälineitä palomiesten käyttöön ja hankkii heille alkuohjausta personal trainerilta. Välineitä käyttää myös ensihoidon henkilöstö. Tavoitteena on saada kuntotestit läpäiseviä ja siten koulutusputkessa eteneviä sopimuspalomiehiä sekä lisätä VPK-harrastuksen kiinnostavuutta Vuolijoella.

Vuolijoen Metsästysseura tekee yhteistyössä Vuolijoen Urheiluampujien kanssa esiselvityksen Honkamäen ampumaratakeskuksen toteuttamisesta.

Vuolijoen Maaseutuyhdistyksen Vuolijoki kartalle -hankkeessa tuodaan uutta sisältöä olemassa oleviin tapahtumiin, luodaan uusia tapahtumia ja toimintoja, nostetaan esille kulttuuri- ja luontokohteita sekä kehitetään niihin lisäpalveluja. Tavoitteena on lisätä Vuolijoen kiinnostavuutta kulttuuri-, luonto- ja perinnepitäjänä.

Launch Pad Finland ry on nuorten aikuisten perustama yhdistys, joka hankkii ”siirrettävään leikkikenttään” tarvittavan välineistön. Lisäksi hankkeessa koulutetaan vapaaehtoisia ohjaajia ja järjestetään viisi tapahtumaa eri yhteistyökumppaneiden kanssa.

Mustarinda -seura toteuttaa kesällä 2018 Puuooppera -tapahtuman yhdessä latvialaisten yhteistyökumppaneiden kanssa Pirunkirkon luontokohteessa Paljakassa. Leader -hankkeessa investoidaan katsomo, lavasteita ja metsäsoittimia, jotka palvelevat esityksiä ja tapahtumia myös jatkossa. Lisäksi järjestetään metsäseminaari Paljakkatalolla ja tehdään videodokumentointia pysyvään käyttöön. Tavoitteena on luoda metsäviikonlopusta pysyvä tapahtuma Paljakan alueelle.

Ärjästä Cajanukseen – Oulujärven kulttuurimatkailun kehittäminen on Kulttuuriosuuskunta G-voiman Vaara-kollektiivin hanke, jossa toteutetaan kaksi uutta tapahtumaa. Ärjänsaaressa järjestetään ekologisia teemoja käsittelevä taidefestivaali heinäkuussa 2018. Eino Leino -talon piha-alueella Paltaniemellä toteutetaan hollantilainen Cajanus – Jättiläisooppera heinäkuussa 2019. Ärjän taidefestivaalista on tarkoitus kehittää vuosittainen tapahtuma. Hollantilaisen Zangstudio Haarlemin kanssa toteutettava ooppera toimii päänavauksena kansainvälisille yhteistuotannoille. Tavoitteena on, että Oulujärven matkailualueella toteutuu joka toinen vuosi kansallisesti ja kansainvälisesti kiinnostava kulttuuritapahtuma.

Kainuun Sydänyhdistyksen hankkeessa edistetään sydänterveyttä yhteistyössä Paltamon ja Puolangan kuntien ateriapalveluiden kanssa.

Kajaanin Ammattikorkeakoulu pilotoi Pop up -ravintolakonseptia yhteistyössä Oulujärvi Leaderin alueen elintarvikeyritysten kanssa. Pilotointi tapahtuu kolmella eri ravintolaviikolla: Belgian Bruggessa keväällä 2018, Imatralla syksyllä 2018 ja Kajaanissa 2019. Yhteistyökumppaneita ovat Saimia Ammattikorkeakoulu sekä belgialainen Vives University College.

Sportti duuniks on Kainuun Liikunnan kokeiluhanke, jossa järjestetään ideointityöpaja ja yritysvierailuja liikunta- ja luontoliikuntamatkailusta kiinnostuneille. Tavoitteena on herättää kiinnostusta alan yrittäjyyteen ja selvittää laajemman koulutushankkeen tarvetta. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Kajaanin Ammattikorkeakoulu, Kajaanin Nuorkauppakamari sekä paikalliset liikunta- ja matkailualan yritykset.


Hanketoimijan käsikirja

Käsikirja auttaa hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa. Tarkempaa tietoa saat Oulujärvi Leaderin toimistosta.

Oppaan löydät täältä Hanketoimijan käsikirja


JaaJaa Facebookissa